Welcome to Liberate Life

Možnosti léčby 

Možnosti léčby 

Ze všech možností léčby hemofilie je nejběžnější terapie náhradním srážecím faktorem. Než budete se svým lékařem probírat nejvhodnější způsob léčby, je dobré se seznámit se všemi dostupnými možnostmi.

Úvod do léčby náhradním faktorem

Převažující způsob léčby se nazývá léčba náhradním srážecím faktorem (substituční terapie) a funguje takto: nahrazuje srážecí (koagulační) faktor (faktor VIII u hemofilie typu A nebo faktor IX u hemofilie typu B), kterého vaše tělo neprodukuje nebo nemá dostatek. To se provádí intravenózně, tedy aplikace injekcí do žíly. Srážecí faktory pocházejí buď z darované plazmy, nebo jsou rekombinantní, tedy vyrobené laboratorně. 

Léčbu náhradním faktorem můžete užívat pravidelně jako prevenci krvácení. Tomu se říká preventivní nebo profylaktická léčba. Léčbu náhradním faktorem můžete ale užívat také pouze k zastavení akutního krvácení, tedy podle potřeby. To se označuje jako léčba „on demand“.

Světová hemofilická federace doporučuje, aby cílem léčby byla profylaxe, protože snižuje počet případů krvácení
a může chránit před onemocněním kloubů a zhoršením kvality života.Tradičně se při léčbě náhradním faktorem užívají produkty se standardním poločasem účinku (SHL - Short Half-Life). Ty přetrvávají v těle stejně dlouho jako přirozený faktor VIII nebo IX. Jak často je potřebujete profylakticky užívat, závisí na vašich individuálních potřebách a způsobu života, ale lidé trpící hemofilií typu A obvykle potřebují SHL třikrát týdně a lidé s hemofilií typu B dvakrát týdně. 2,3

Faktor s prodlouženým poločasem (EHL - Extended Half-Life)

Léčba faktorem s prodlouženým poločasem účinku (EHL) využívá k substituční terapii novější typy náhradních srážecích faktorů. V porovnání s produkty se standardním poločasem účinku, které mají poločas kratší, přetrvává účinek těchto nově vyvinutých látek v těle delší dobu a takto chrání proti krvácení.4

Srážecí faktory s prodlouženým poločasem vykazují u lidí s hemofilií měřitelné pozitivní změny zdravotního stavu, kvality života a ochrany proti krvácení.5, 6, 7

Léčba faktorem s prodlouženým poločasem vám dává možnost individuálního přizpůsobení léčebného plánu
s nastavením počtu podání léku za týden podle vaší aktuální fyzické aktivity při zachování vysoké úrovně ochrany proti krvácení. Z toho důvodu také léčba pomocí EHL usnadňuje dodržování léčebného plánu.5

Existují tři způsoby výroby náhradních EHL faktorů: Fc fúze, pegylace a fúze s albuminem. Všechny tyto techniky prodlužují poločas účinku srážecích faktorů VIII a IX tím, že pozměňují strukturu molekul těchto proteinů. Zní to možná velmi odborně, ale v podstatě to znamená, že tělu trvá déle protein z krve odbourat, takže srážecí faktor může po injekci fungovat déle.8

V krátkém videu vám vysvětlíme, jak funguje faktor s prodlouženým poločasem účinku.

Co je to „poločas“?

Pravděpodobně jste mnohokrát slyšeli o poločasu účinku faktoru, ale možná nevíte přesně, co to znamená. Poločas účinku vyjadřuje dobu, jakou tělu trvá snížit množství srážecího faktoru v krevním řečišti na polovinu.

Níže si můžete pustit video, které srozumitelně vysvětluje úlohu srážecích faktorů a to, proč mohou mít různí lidé různý poločas účinku.

Léčba založená na obcházení nebo napodobování faktoru

Někteří lidé s hemofilií typu A mohou přestat reagovat na léčbu. Obvykle se tak děje kvůli vzniku protilátek (inhibitorů) proti srážecím faktorům užívaným k léčbě hemofilie. Tělo začne mylně považovat náhradní srážecí faktory za nežádoucí cizorodé látky a imunitní systém se je snaží zlikvidovat. U těchto lidí pak může být velmi obtížné zastavit krvácení. Existuje však řešení tohoto problému: namísto náhrady chybějícího faktoru se podávají speciální krevní produkty, tzv. bypassové přípravky8, které obcházejí faktory blokované inhibitory a pomáhají tělu tvořit normální krevní sraženiny. U napodobující léčby protilátka nenahrazuje chybějící faktor VIII přímo, ale jen napodobuje jeho funkci.

Další druhy léčby hemofiliků

  • Antifibrinolytika – tyto léky zasahující do procesu aktivace enzymů v krvi, včetně enzymů rozpouštějících krevní sraženinu (odtud název antifibrinolytika), brání rozpouštění krevních sraženin.
  • Tkáňové lepidlo – tyto přípravky lze aplikovat přímo na rány na podporu srážlivosti krve a hojení. Tkáňová lepidla se uplatňují zejména ve stomatologii.
  • Očkování – přípravky pro léčbu náhradním faktorem vyrobené z lidské krve se běžně kontrolují na přítomnost virů, jako je hepatitida nebo HIV. Stále však existuje riziko nákazy z krevního produktu, byť velmi malé. Proto je pro hemofiliky důležité sledovat, zda u nich není třeba provést přeočkování, například proti hepatitidě typu A a B.
  • Tlumení bolesti – akutními i chronickými bolestmi hemofilici bohužel trpí běžně. Správná léčba se odvíjí od znalosti příčiny bolesti. Nejúčinnější způsob zvládání bolesti při hemofilii je prevence krvácení, což pomáhá předcházet opakovanému poškození kloubů, které je obvyklým zdrojem chronické bolesti.
  • Fyzioterapie – může ulevit od příznaků poškození kloubů krvácením.

Je to ve vašich rukou!

Pokud máte středně těžkou nebo těžkou hemofilii, obvykle se doporučuje, abyste si podávali léky sami. U malých dětí vše okolo léčby a aplikace injekcí řeší rodiče, ale hematologové a zdravotní sestry doporučují, aby se to děti naučily samy, jakmile jsou na to dostatečně velké. Důležitý je totiž pocit nezávislosti a sebeúcty, který tím mohou získat.11Pokud si sami aplikujete léky, můžete si svobodně užívat života bez obav, že se kvůli injekci nesmíte vzdálit od rodičů nebo pečovatelů. Máte pak kontrolu nad svojí léčbou a jejím načasováním tak, aby co nejlépe vyhovovala vašemu životnímu stylu.

Jak se o sebe starat

Preventivní přípravky, jako jsou plazmatické produkty a umělé srážecí faktory, rozšiřují dosavadní možnosti léčby a ochrany. Navzdory značným pokrokům lékařské vědy ale budete potřebovat injekční léčbu po celý život – ať profylaktickou, nebo akutní (on demand).1

Důležité je mít faktor vždy u sebe, protože nikdy nevíte, kdy může nastat krvácení, které bude vyžadovat okamžitý zásah. Bez ohledu na to, co se chystáte podniknout, mějte srážecí faktor vždy při sobě – doma, v autě, na dovolené
i na procházce.  

Ano, u každého se bude léčba lišit, ale připravenost a pochopení, jak hladiny faktorů ovlivňují váš životní styl, jsou pro každého člověka s hemofilií životně důležité. Pokud se naučíte podávat si léky sami a s jistotou zvládnete o sebe pečovat, budete se cítit svobodnější a nebudete mít obavy z toho, že vaše dnešní aktivity omezí vaši budoucnost.  

Změna léčby

Návštěva lékaře

Jak žít naplno

Reference

1. World Federation of Hemophilia. General care and management of hemophilia. In: Guidelines for the management of hemophilia. Available at: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1494.pdf. Last updated: April 2013. Accessed: June 2019.
2. Haemophilia (Management: Approach). BMJ Best Practice. Available at: https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/468/management-approach. Last updated: April 2017. Accessed: June 2019.
3. Haemophilia. BMJ Best Practice. Available at: https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/468/prevention. Last updated: April 2017. Accessed: June 2019.
4. Shapiro A, et al. Development of long-acting recombinant FVIII and FIX Fc fusion proteins for the management of hemophilia. Expert Opin Biol Ther. 2013;13:1287–1297.
5. Lambert T, Benson G, Dolan G, Hermans C, Jiménez-Yuste V, Ljung R, Morfini M, Zupančić-Šalek S, Santagostino E. Practical aspects of extended half-life products for the treatment of haemophilia. Ther Adv Hematol. 2018;9:295–308.
6. Iorio A, et al. Continuous prophylaxis with recombinant factor IX Fc fusion protein and conventional recombinant factor IX products: comparisons of efficacy and weekly factor consumption. J Med Econ. 2017;20:337–344.
7. Iorio A, et al. Indirect comparisons of efficacy and weekly factor consumption during continuous prophylaxis with recombinant factor VIII Fc fusion protein and conventional recombinant factor VIII products. Haemophilia. 2017;23:408–416.
8. Santagostino E, Martinowitz U, Lissitchkov T, et al. Long-acting recombinant coagulation factor IX albumin fusion protein (rIX-FP) in hemophilia B: results of a phase 3 trial. Blood. 2016;127:1761–1769. Available at: http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/early/2016/01/11/blood-2015-09-669234.full.pdf. Accessed June 2019.
9. The Haemophilia Society. Extended (or enhanced) half-life factor concentrates. Available at: https://haemophilia.org.uk/bleeding-disorders/treatment-types/longer-lasting-treatments/. Accessed: June 2019.
10. NHS England. Clinical Commissioning Policy: Emicizumabas prophylaxis in people with congenital haemophilia A with factor VIII inhibitors (all ages). Available at: https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/07/1717-emicizumab.pdf. Published: July 2018. Accessed: August 2018.
11. National Heart, Lung, and Blood Institute. Hemophilia. Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/hemophilia. Accessed: June 2019.
12. Mahlangu J, Powell JS, Ragni MV, et al. Phase 3 study of recombinant factor VIII Fc fusion protein in severe hemophilia A. Blood. 2014;123:317–325. Available at: http://www.bloodjournal.org/content/bloodjournal/early/2013/11/13/blood-2013-10-529974.full.pdf.

 

 

 

NP-10732, březen 2022