Dětský týbor

Vykouzlený tábor v Lužnici

Vykouzlený tábor v Lužnici

Rekreační středisko Lužnice se stalo v srpnu na čtrnáct dní útočištěm tábora pro děti, které se buď samy potýkají s hemofilií, nebo někoho takového mají v rodině. Po táboře v Bělči u Hradce Králové, který byl věnovaný předškolákům, se jedná o druhou letní akci, oddanou hravé edukaci a bezpečnému táborovému prostředí pro děti.

Lužnický tábor hostil děti větší a v daleko širším věkovém rozmezí – od sedmi do šestnácti let. Český svaz hemofiliků, který je organizátorem této akce, pořádá dvoutýdenní pobyt každoročně. Vítá děti společně i s jejich sourozenci a nabízí tak jedinečnou příležitost k setkání napříč regiony. Děti díky tomu mohou navázat kontakty s budoucími kamarády, kteří se potýkají se stejným onemocněním.

Jak propojit děti tak velkého věkového rozpětí jedním tématem? Odpovědí je Harry Potter. Oblíbený literární a filmový hrdina se stal patronem celého tábora. I proto se Český svaz hemofiliků ve spolupráci s projektem Liberate Life rozhodl zpestřit dětský program speciálním překvapením – návštěvou kouzelníka! Po skoro hodinu trvajícím vystoupení následoval workshop, kde se děti mohly naučit kouzla s provazem a kartami.

Hravá edukace a přátelské zázemí jsou hlavními devízami těchto akcí. Pocit sounáležitosti a příslušnosti ke komunitě má nemalý psychologický efekt a obzvlášť dětem může přinést hezké vzpomínky, které jim zůstanou na celý život. Rádi bychom se proto na tvorbě programu letních táborů podíleli i do budoucna.

Vykouzlený tábor v Lužnici
Vykouzlený tábor v Lužnici
Vykouzlený tábor v Lužnici
Vykouzlený tábor v Lužnici
Vykouzlený tábor v Lužnici
Vykouzlený tábor v Lužnici
Vykouzlený tábor v Lužnici
Vykouzlený tábor v Lužnici
Vykouzlený tábor v Lužnici

NP-12519, září 2020