Welcome to Liberate Life

Léčba hemofilie     

Léčba hemofilie     

 

Při léčbě hemofilie neexistuje univerzální přístup, který by vyhovoval všem. Typ léčby, který budete potřebovat, závisí na řadě faktorů, například na závažnosti vašeho stavu, na věku, osobních potřebách a také na očekávání, která od života máte. Cílem léčby je snížit četnost a závažnost krvácení a předcházet krátkodobým i dlouhodobým komplikacím spojeným s krvácením, jako je poškození kloubů a bolest. Na míru uzpůsobená léčba vám poskytne potřebnou ochranu, pomůže vám vést život, jaký si přejete, a umožní splnit si sny a ambice.

Léčba hemofilie sice vyžaduje celoživotní nasazení samotného pacienta, členů jeho rodiny a zdravotníků, avšak lékařský výzkum postupuje rychle kupředu. To znamená, že dnes můžete žít zdravější život, než jaký prožívali pacienti dříve.

Liberate Life

Nezapomínejte, že vše máte ve svých rukou

Je jedno, jestli potřebujete pravidelnou profylaxi coby prevenci krvácení, nebo akutní zásah, když ke krvácení dojde (takzvanou léčbu on demand).1 To, jak využijete možností léčby, které se vám nabízejí, záleží jen na vás a na vašem ošetřujícím lékaři. Abyste se mohli rozhodnout co nejlépe, je důležité znát všechny možnosti léčby a prodiskutovat je se svým lékařem. Potom můžete začít žít naplno.

Porozumění léčbě

Možnosti léčby

Změna léčby

Návštěva lékaře

O hemofilii

Reference

1. World Federation of Hemophilia. General care and management of hemophilia. In: Guidelines for the management of hemophilia. 2nd edition. 2012. Available at: https://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf. Last updated: April 2013. Accessed: June 2019.

 

 

NP-10732, březen 2022