Welcome to Liberate Life

Jsem senior s hemofilií

Jsem senior s hemofilií

V uplynulých letech se v oblasti léčby hemofilie mnoho změnilo. Díky pokrokům moderní lékařské vědy se život
s hemofilií od dob vašeho dětství výrazně změnil. Dnes například u pacientů trpících hemofilií lépe rozumíme i vlivu chorob souvisejících se stářím.

S věkem budete zaznamenávat stejné změny zdravotního stavu jako ostatní. Ačkoli k nim dochází u každého,
u hemofiliků seniorů se mohou vyskytovat vážnější rizika. Abyste si tedy zachovali co nejlepší zdravotní stav
a minimalizovali rizika spojená s hemofilií, je zapotřebí k nemocem stáří přistupovat nanejvýš odpovědně pod dohledem lékařů.

Liberate life

Díky dnešním možnostem individualizované léčby mohou hemofilici prožívat život naplno!

Přečtěte si také informace v sekci Jak žít naplno.

NP-10686, duben 2022