Welcome to Liberate Life

Podmínky používání

Podmínky používání

Tyto webové stránky vytvořila společnost Swedish Orphan Biovitrum s.r.o., Na strži 1702/65, 140 00, Praha 4 - Nusle (dále jen jako „Sobi“). Stránky a na nich dostupné informace a materiály jsou vám k dispozici pod podmínkou, že jako uživatel těchto webových stránek přistoupíte na tyto podmínky používání. Vstupem na tyto webové stránky nebo jejich použitím potvrzujete, že jste se seznámili s těmito podmínkami používání, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

Právní upozornění

Informace a materiály na těchto webových stránkách představují pouze obecné informace. Veškeré zdravotnické informace jsou pouze obecné a nenahrazují informace poskytované lékaři nebo jinými zdravotnickými odborníky. I když společnost Sobi vynakládá přiměřené úsilí, aby veškeré informace a materiály na této webové stránce byly přesné, úplné a aktuální, nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky (výslovné ani konkludentní) ohledně jejich přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti. Berete na vědomí a souhlasíte, že přebíráte plnou odpovědnost za využívání těchto webových stránek. Společnost Sobi se v maximálním rozsahu povoleném podle platného zákona výslovně zříká jakékoliv odpovědnosti za přímé, nepřímé, nahodilé, zvláštní nebo následné škody, ztráty nebo újmy způsobené používáním těchto informací a materiálů, spoléháním se na ně, případně nemožností je použít. Společnost Sobi může informace a materiály obsažené na těchto webových stránkách kdykoliv a bez oznámení změnit.

Hypertextové odkazy

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné, nezávislé internetové stránky provozované třetími osobami, v nichž Sobi nemá žádný vliv. Veškeré odkazy slouží výhradně jako pomoc návštěvníkům a Sobi nenese žádnou odpovědnost za obsah takových webových stránek třetích osob. Přechod a návštěvy cizích webových stránek přes web Sobi je proto plně na vaše vlastní riziko.

Autorská práva

Veškerý obsah těchto webových stránek (zejména texty, fotografie a grafy) je chráněný autorským zákonem a je výhradním vlastnictvím společnosti Sobi nebo jejích poskytovatelů licencí. Na informace a materiály můžete nahlížet, kopírovat je a stahovat výhradně pro své nekomerční potřeby. Jakékoliv jiné použití, zejména reprodukce, úpravy, šíření, předávání, prodej, licencování či zveřejnění, jakýchkoliv informací nebo materiálů z těchto webových stránek či jejich částí se výslovně zakazuje.

Ochranné známky

Veškeré ochranné známky, logotypy a grafické objekty na webových stránkách jsou zapsané nebo nezapsané ochranné známky a jsou ve výhradním vlastnictví společnosti Sobi, jejích poskytovatelů licencí nebo třetích osob. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu vlastníka je zakázáno používat, stahovat, kopírovat nebo šířit ochranné známky, logotypy a grafické objekty v jakékoliv podobě.

Soubory cookie

Tyto webové stránky používají soubory cookie (neboli cookies) pro účely shromažďování informací o tom, jak uživatelé používají webové stránky, pro potřeby společnosti Sobi. Cookies jsou malé soubory uložené v paměti prohlížeče uživatele. Sobi nepoužívá cookies k žádným jiným účelům, než jaké jsou popsány v části Používání souborů cookie. V uvedené části naleznete další informace o tom, jak na těchto webových stránkách používáme cookies.